• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
 

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica

OBAVIJEST o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomirani pravnik/ca

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomirani pravnik/ca (PDF)

NATJEČAJ za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 - diplomirani socijalni radnik/ca,

 - 1 izvršitelj/ica
Natječaj za stručno osposob. za soc. radnika (PDF)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
 - diplomirani pravnik I. vrste  zvanja – određeno puno radno vrijeme,

 - 1 izvršitelj/ica
Natječaj za pravnika na određeno vrijeme (PDF)

O CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DONJA STUBICA
Svaka osoba koja nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe,  prevladati svoju životnu krizu ili urediti svoje odnose sa članovima obitelji,  može očekivati,  da će dolaskom u Centar za socijalnu skrb Donja Stubica dobiti potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi i da će joj biti osigurana  stručna  pomoć i podrška od strane stručno educiranih radnica.

NAŠA MISIJA:
Pružanje podrške, pomoći  i zaštite  osobama  i obiteljima  koje  žive  u nepovoljnim  prilikama ili prolaze kroz  životnu krizu kako bi se  osnažili za  promjenu. Poboljšanje kvalitete života svake osobe u suradnji s drugim pružateljima usluga i javno zalaganje za prava i potrebe socijalno osjetljivih skupina.

NAŠA VIZIJA :
Moderna javna ustanova, koja  je dostigla najviše standarde kvalitete  socijalnih usluga i  svojim stručnim i tehničkim resursima  uspješno odgovara  na  sve izazove u području djelatnosti socijalne skrbi, a aktivnom ulogom u zajednici   promiče  opće  dobro i  djeluje u cilju  smanjenja rizika za socijalnu isključenost posebno osjetljivih skupina.